fbpx

Oznam

Oznamujeme rodičom našich detí, že v dňoch školských jesenných
prázdnin, čiže od 28.10.2016 do 31.10.2016, bude prerušená prevádzka
MŠ z dôvodu nezáujmu rodičov o prevádzku. Nástup detí do MŠ je
02.11.2016.