fbpx

Po roku opäť otvorené kurzy o výchove detí

Počas 5-tich týždňov od 8. novembra 2016 sa stretávali každý utorok v piaristickej škole rodičia, ktorí vnímali potrebu inšpirovať sa v oblasti výchovy detí.  V čase od 16:30 do  19:00 spoločne s manželmi Nicky a Sila Lee prechádzali kurzom prezentovaným na DVD s témami: Budovať pevné základy v rodine, Napĺňanie potrieb našich detí, Stanovenie hraníc, Učiť deti zdravým vzťahom, Zameranie na dlhodobý cieľ. Na prvom stretnutí si rodičia mohli zakúpiť brožúru, ktorá obsahovala zhrnuté základné myšlienky a zároveň obsahovala i praktické rady, ktoré mohli aplikovať do bežného života vo svojej rodine. Kurz bol zdarma. Počas kurzov bola zabezpečená i služba opatrovania detí.

Na poslednom stretnutí účastníci vyplnili dotazník, z odpovedí na otázku „Čo bolo najdôležitejšou vecou, ktorú ste sa naučili?“ vyberáme:

Byť dobrým rodičom, neznamená byť dokonalým rodičom.

Aby som začal počúvať deti a bol pokornejší.“

„Budovať hranice.“

„Vytvárať rutiny /a využívať ich v bežnom týždni/.“

Ďakujeme našim kolegom, manželom Orlíkovcom, ktorí sa podujali tento kurz viesť za ich čas. Ďakujeme i všetkým účastníkom, za ich túžbu po hľadaní odpovedí v otázkach výchovy a úprimnú spätnú väzbu.

 

V mesiaci MAREC sa pripravuje pokračovanie – Kurz o výchove tínedžerov.

Viac informácií aj s prihlasovacím formulárom zverejníme na informačnom paneli vo februári /umiestnený bude vedľa vrátnice/.

[nggallery id=392]