fbpx

Deviataci spoznali tragické príbehy prievidzských židovských rodín

Dňa 16. 6. 2017 sme s deviatakmi opäť navštívili Hornonitriansku knižnicu a zúčastnili sme sa na ďalšom podujatí, ktoré má rovnakú tému a zámer ako podujatie Po hrôzach noci svitá deň. Tentoraz išlo o prednášku s veľmi zvláštnym názvom Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča, ktorú pripravila pani spisovateľka Vanda Rozenbergová.

Autorka podala veľmi pôsobivé  a presvedčivé svedectvo o židovských rodinách, ktoré žili v našom meste, a ich nesmiernom  utrpení počas 2. svetovej vojny. Pani Rozenbergová čerpala informácie z knižných publikácií, z internetových portálov, z centrálnej databázy svetového pamätníka Yad Vashem v Jeruzaleme, dokonca sa prostredníctvom sociálnej siete skontaktovala s pravnučkou jednej z prievidzských židovských rodín, ktorá po vojne emigrovala do Južnej Ameriky. Spoznali sme príbehy konkrétnych ľudí – rodinu Heumannovcov, zakladateľov a majiteľov Carpathie (dnešné Nestlé), Wernerovcov, majiteľov obchodu s drevom (bývali v dome na námestí, ktorý každý z nás pozná), Gubičovcov, vlastníkov tlačiarne Gubič (bola arizovaná a spojila sa s tlačiarňou Patria). Dojal nás osud pani Ruženy Beckovej Steinerovej, poslednej Prievidžanky, ktorá prežila holokaust. Videli sme autentické fotografie a dokumenty. Medzi 6 miliónmi obeťami holokaustu boli aj Prievidžania (asi 250 ľudí), ktorí žili, študovali, pracovali na miestach, kde pokojne a šťastne žijeme, študujeme, pracujeme teraz my.

V závere podujatia zaznela skladba a počas nej boli premietané fotografie utečencov a rôznych skupín prenasledovaných od začiatku 20. storočia po súčasnosť. To, čo sa stalo Židom, sa totiž stalo aj mnohým iným. Cieľom podujatia bolo, aby sa deti zamysleli, aby nezabudli, aby si uvedomili neprijateľnosť akejkoľvek formy neznášanlivosti, porušovania ľudských práv, diskriminácie, rasizmu, extrémizmu. Bolo to veľmi prínosné podujatie, pretože v dnešnej dobe sú tieto vážne témy viac ako aktuálne.

                                                                                                            Mgr. Martina Grolmusová