fbpx

Milí rodičia!

Pripravili sme pre vás jednoduchý manuál, v ktorom sú základné informácie o tom, ako „čítať“ elektronickú žiacku knižku POINTBOOK. Konkrétne ukážky hodnotenia sú odfotené.

Hodnotenie žiaka môže byť trojaké v závislosti od jeho dôležitosti (váhy). Rozoznávame 20 bodové hodnotenie – červená farba, 10 bodové hodnotenie – zelená farba, 5 bodové hodnotenie – modrá farba.

20 bodové hodnotenie je spravidla testovaním žiakov z vedomostí, zručností a návykov, ktoré získali za dlhšie obdobie.

10 bodové hodnotenie – ide spravidla o tematické testovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov.

5 bodové hodnotenie -bežné kratšie testovanie na vyučovacích hodinách.

Známky si môžete prezerať v dvoch režimoch: ZNÁMKY alebo GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE HODNOTENIA.

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Mgr. Helena Pilátová