fbpx

Aby sme predchádzali zlu

V rámci prevencie proti šikanovaniu na školách prišla na našu školu pplk. RNDr. Beáta Benčová z okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi. Žiakom 6. a 8. ročníka porozprávala o zákernosti a zlobe takéhoto správania. Verím, že jej slová padli na „úrodnú“ pôdu a študenti by dokázali sami postrehnúť náznaky šikanovania nielen v školskom kolektíve, ale aj v bežnom živote.

Mgr. Monika Píšová