fbpx

Zdravotné popoludnie v ŠKD

Pondelok, 22.1. sme mali zaujímavé popoludnie pod názvom : Naučme sa poskytnúť prvú pomoc a chráň si svoje zdravie. Deti získali teoretické vedomosti o poskytovaní prvej pomoci, ošetrovaní poranení, obsahu a používaní lekárničky a o prevencii ako predchádzať úrazom. Všetko si mohli vyskúšať  prakticky, dokonca aj na umelej figuríne.  Pomáhali študentky z oktávy , ktoré navštevovali zdravotnícky krúžok. Všetkým ďakujeme.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Mgr. Viera Melišková