Kritériá prijatia pre školský rok 2018/2019

Kritériá prijatia pre školský rok 2018/2019

V sekcii Prijímanie na štúdium sme zverejnili kritériá prijatia pre študijné odbory grafik digitálnych médií, pedagogický asistent a pre učebný odbor stavebná výroba.