fbpx

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

V utorok 6. marca sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V tento deň súťažili žiaci 2. – 4. ročníka. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl. Strávili sme spolu veľmi príjemné popoludnie, pretože sme si vypočuli až 19 pekných prednesov poézie i prózy. Všetkým  recitátorom patrí veľká pochvala.
Našu školu budú reprezentovať Yasemine Kmeťková z 3.B triedy a Dominika Kulichová z 3.A triedy. Víťazkam blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole tejto súťaže!
Mgr. Miroslava Verešová