fbpx

2. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 20. 3. 2018 sa v CVČ v Prievidzi konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.                            Za 2. stupeň ZŠ sa tento rok zúčastnili na súťaži samí chlapci. V prednese prózy sme mali zastúpenie v oboch kategóriách. V II. kategórii (5. – 6. ročník) nás reprezentoval Daniel Kurek (V. A), v III. kategórii (7. – 9. ročník) Dominik Šujan (VII. A). V prednese poézie súťažil Lukáš Kulich (V. A). Najúspešnejším z trojice našich recitátorov bol Dominik Šujan (VII. A).  Svojím originálnym prednesom vtipnej ukážky zaujal porotu a obsadil veľmi pekné 2. miesto. Všetkým trom chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a Dominikovi blahoželáme k úspechu.

Mgr. Martina Grolmusová