Cestu z knižnice sme si spríjemnili prechádzkou po vyzdobenom námestí