fbpx

Organizácia vyučovania počas praktickej časti odbornej zložky na SOŠ

Organizácia vyučovania na SOŠ v dňoch 10.-11.4.2018

 

Z dôvodu konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky /PČOZ MS/  v IV.F triede sa na SOŠ v dňoch 10., 11.4.2018 vyučuje nasledovne:

 

  10.4.2018- utorok 11.4.2018- streda
I.F Riaditeľské voľno Učí sa podľa platného rozvrhu
II.F Učí sa podľa platného rozvrhu Riaditeľské voľno
III.F Riaditeľské voľno Riaditeľské voľno

 

Žiaci sa budú učiť v učebniach 121-122.