fbpx

Siedmaci na divadelnom predstavení Únik

Dňa 5. 4. 2018 sa žiaci VII. A triedy zúčastnili na predstavení, ktoré sa hralo v RKC v Prievidzi v rámci krajskej prehliadky ochotníckeho divadla Thalia 2018. Divadelný súbor Idea, ktorý vznikol pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi, predstavil inscenáciu o túžbe uniknúť z reality do sveta, ktorý si vyberieme, a o nástrahách, ktoré nás v tomto svete čakajú.

 

Päť postáv, ktoré poznačili rôzne traumatizujúce skutočnosti (napr. nezáujem rodičov, šikanovanie v školskom prostredí) uniká do sveta seriálov, stotožňuje sa s fiktívnymi hrdinami a upadá do čoraz väčšej závislosti. Na skupinovej terapii, kde odhalia svoje vnútro, prídu k poznaniu, že najdôležitejšie sú vzťahy so skutočnými ľuďmi, uvedomia si hodnotu priateľstva.

 

Siedmakom sa predstavenie páčilo, zaujala ich aktuálna téma, spôsob spracovania i herecké výkony.

Mgr. Martina Grolmusová