fbpx

Ponuka kurzov o výchove detí

Prichádzame k Vám s ponukou zúčastniť sa Kurzu pre rodičov detí o výchove detí do 10 rokov. 
Kurz pozostáva z 5-tich príjemných stretnutí pri občerstvení, prednáške a diskusii.
Témy kurzu budú prezentované z DVD a preberať sa budú nasledujúce okruhy:

1. Budovanie pevných základov

2. Napĺňanie potrieb našich detí

3. Stanovenie hraníc

4. Učiť deti zdravým vzťahom

5. Náš dlhodobý cieľ

Kurz je ZDARMA!

Prosíme vás len o zakúpenie príručky (na prvom stretnutí) v cene 2,00€.

… ak chcete o kurze vedieť viac: www.rodinnevztahy.sk

alebo http://www.relationshipcentral.org/parenting-children-course