fbpx

Švihadlové šialenstvo

V apríli sme mali už štvrtý ročník súťaže Švihadlové šialenstvo. Zúčastnilo sa jej 19 detí.  Súťažili v troch disciplínach a udelili sme tri miesta v každom ročníku. Atrakciou boli skoky vo dvojiciach.

Gratulujeme všetkým víťazom a ďakujeme deťom, ktoré sa do tejto pohybovej aktivity zapojili.

Marta Oršulová