Siedmaci na výprave za nitrianskym hradným pokladom

Siedmaci na výprave za nitrianskym hradným pokladom

25. októbra 2018 sme so žiakmi VII. A a VII. B triedy navštívili starobylú Nitru. Naším cieľom bolo rozšíriť si putovaním za hradným pokladom vedomosti hlavne o významnom období našich národných dejín – o Veľkej Morave.

Cestou na Nitriansky hrad sme sa zastavili pri viacerých pamiatkach (františkánsky kostol so vzácnym reliéfom sv. Petra a Pavla, socha kniežaťa Pribinu, morový stĺp), pani sprievodkyňa nám porozprávala zaujímavosti, ktoré s nimi súvisia. V areáli Nitrianskeho hradu sme absolvovali prehliadku Katedrály sv. Emeráma, kde sa žiaci (okrem iného) naučili rozlišovať základné znaky románskej, gotickej a barokovej architektúry, vypočuli si príbeh o sv. Svoradovi a Benediktovi stvárnený na freskách. Navštívili sme aj kazematy, z hradieb sme obdivovali výhľad na jesennú Nitru, na záver sme si prezreli  nádherné exponáty Diecézneho múzea. Odmenou pre žiakov bol balíček na posilnenie tela (väčšina totiž za takmer tri hodiny chodenia poriadne vyhladla) a, samozrejme, aj balíček poznatkov na zušľachtenie ducha.

Deti počas celej exkurzie nielen aktívne počúvali, ale aj pracovali – riešili rôzne úlohy, ktoré ich priviedli k sľúbenému pokladu. Nás (vyučujúce) potešilo, že deti vedeli reagovať a využiť vedomosti, ktoré získali na hodinách dejepisu v škole.

Mgr. Martina Grolmusová a Mgr. Katarína Sekrenešová