Grafik Patrik Mokrý (III. F) valcuje prekladateľov

Grafik Patrik Mokrý (III. F) valcuje prekladateľov

Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizuje už šiesty rok populárnu prekladateľskú súťaž pre stredoškolákov Mladý prekladateľ. (Mimochodom, táto katedra ako jediná na Slovensku disponuje medzinárodne uznávaným logom EMT – European Master’s in Translation, čo ju radí do siete špičkových európskych univerzít, ktoré poskytujú magisterské prekladateľské študijné programy).

 

Súťaží sa v prekladoch z anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ruského jazyka, pričom v rámci anglického jazyka si mali účastníci možnosť vybrať aj preklad titulkov z anglického do slovenského jazyka.

 

Práve v tejto kategórii získal náš žiak Patrik Mokrý (odbor Grafik digitálnych médií) ocenenie za výnimočne kvalitný preklad. Len v rámci danej kategórie bolo do súťaže prihlásených vyše 100 prekladov od študentov stredných škôl z celého Slovenska. Patrik, ktorý bežne žne úspechy v súťažiach programovania (čo je zároveň oblasť, ktorej sa chce profesionálne venovať), sa len tak mimochodom zúčastnil súťaže celkom iného zamerania a ukázalo sa, že jeho talent siaha ďaleko za hranice odboru, ktorý študuje. Preklad titulkov je veľmi špecifická oblasť v rámci prekladateľstva – okrem samotného prekladu je dôležitá aj korekcia a časovanie (titulok môže mať v jednom riadku max.  38 znakov).

 

Patrik, sme na Vás hrdí, ste macher 😊.

 

PhDr. Zuzana Gregušová