Kongres historických osobností Slovenska

Kongres historických osobností Slovenska

V piatok, 9. novembra, sa v triede 4.A stretli známe historické osobnosti Slovenska.

Žiakov totiž mimoriadne zaujal tematický celok v učive vlastivedy – Minulosť a súčasnosť Slovenska.

Počas jesenných prázdnin si každý pripravil projekt o jednej z osobností a potom získané poznatky,

ako daná osobnosť, prezentoval pred ostatnými. Počas celého tematického vyučovania sa mohli žiaci,

z pripravených pracovných listov, dozvedieť aj ďalšie informácie. Riešili totiž v skupinách rôzne

slovenčinové a matematické rébusy.

Pre nás všetkých to bol to zaujímavý, veselý a podnetný školský deň J

Mgr. Mária Mačuhová

20181109_081051-e1542633009979.jpg
20181109_084316-e1542633023996.jpg
20181109_084422-e1542633040831.jpg
20181109_084522-e1542633063465.jpg
20181109_084602-e1542633080115.jpg
20181109_091355-e1542633099786.jpg
20181109_091403-e1542633114140.jpg
20181109_091438-e1542633129263.jpg
20181112_090908-e1542633148380.jpg
20181112_091852-e1542633162120.jpg