DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

Dňa 11. 12. 2018 sa konalo školské kolo Dejepisnej olympiády v dvoch kategóriách – v kategórii C (9. ročník) a v kategórii E (7. ročník). Z deviatakov sa do súťaže zapojili dvaja žiaci (už skúsení a úspešní olympionici) Jakub Struhačka a Andrej Mazánik (obaja z IX. A). Siedmaci majú dejepis radi, o čom svedčí aj početné zastúpenie – 10 žiakov (5 zo VII. A triedy a 5 zo VII. B triedy). V teste s maximálnym počtom 100 bodov si súťažiaci overili vedomosti nielen z učiva svojho ročníka, ale aj z určeného monotematického celku a z regionálnej histórie. A ako to dopadlo?

Kategória C:

Jakub Struhačka a Andrej Mazánik získali rovnaký počet bodov – 95 b.

Kategória   E:

1. miesto – Simonka Mezeiová (VII. B)94 bodov 

2. miesto – Adam Kašša (VII. B) 86 bodov

3. miesto – Denis Sedlák (VII. B) – 79 bodov

Víťazom blahoželáme a prajeme, aby sa im rovnako výborne darilo v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 14. 2. 2019. Všetkým súťažiacim zároveň patrí pochvala za odvahu zúčastniť sa.

Mgr. Martina Grolmusová