fbpx

Praktické vyučovanie vlastivedy

Učivo vlastivedy sa snažíme so žiakmi učiť prakticky. Nielen memorovať z učebnice, ale aj zažiť, vidieť, prakticky vyskúšať.
Pri vyučovaní učiva o tieňoch a o svetových stranách sme veľa času trávili vonku – na školskom dvore a tiež na vychádzkach v okolí školy. Hrávali sme rôzne pohybové hry, ktoré nám v učení o svetových stranách pomohli. Vyrobili sme si vlastné smerové ružice, a potom sme sa ich snažili využiť v teréne. Robili sme vychádzky od školy na každú svetovú stranu. Takto sa deti naučili orientovať podľa svetových strán a tiež spoznali dôležité časti nášho mesta.
Mgr. Miroslava Verešová