fbpx

Naši grafici a asistenti trávili advent v Bratislave

Plní adventnej atmosféry a očakávaní z blížiacich sa sviatkov pokoja a mieru sme si na SOŠ povedali, že by sme ich mohli osláviť napr. aj exkurziou v našom hlavnom meste. Aby sme grafikom z I. F, II. F a III. F, ako aj pedagogickým asistentom z I. F priblížili mágiu dokumentárno-reportážnych fotografií, vybrali sme sa v tretí adventný pondelok na nevšednú výstavu fotografií do bratislavskej časti Karlova Ves, ktorej predchádzala komentovaná prednáška odborníka na danú tému. Pán Matúš Šrámek nám svojim neopakovateľným spôsobom priblížil pozadie vzniku jednotlivých fotografií Františka Silaveckého, karloveského rodáka a autora týchto unikátnych snímok. Po výstave a rozhovore s p. Šrámkom sme sa všetci spolu presunuli na Hlavné a Hviezdoslavovo námestie, kde sme si užili atmosféru tradičných vianočných bratislavských trhov. Žiaci si okrem rozhovorov, nákupov a veľkej zimy užili aj prácu so zrkadlovkou. Snímky z trhov sú ich vlastnou tvorbou. Kiež je takýchto spoločne strávených dní čo najviac!

PhDr. Zuzana Gregušová

Ďakovný list:

Vážená pani PhDr. Zuzana Gregušová

 

správa, že výstavu fotografií  bratislavského mestského fotografa,  Karlovešťana Františka Silaveckého, inštalovanú na MÚ v Karlovej Vsi prídu navštíviť študenti strednej odbornej školy z Prievidze ma prekvapila a súčasne aj veľmi potešila.

Prečo prekvapila. Je to vôbec prvý krát čo o predmetnú výstavu, alebo aj iné na ktorých príprave som sa v  minulosti podieľal, prejavili záujem návštevníci mimo Karlovej Vsi, alebo blízkeho okolia. Potešilo má, že  ju chcú vidieť mladí ľudia, študenti.  Obyčajne sa pri podobných akciách prihováram starším ročníkom. V mestskej časti Karlova Ves je niekoľko stredných škôl a gymnázií, ale ich žiaci fotografie Silaveckého doteraz nevideli.

Predchodkyňou dnešnej MČ  Bratislavy Karlova Ves bola krásna, útulná, vinohradnícka dedinka Karlova Ves, v ktorej som sa narodil a ktorá koncom 60. tých rokov m.s. musela ustúpiť výstavbe panelákových sídlisk. Využívam všetky možnosti a prostriedky  na jej priblíženie súčasným generáciám Karlovešťanov, aj ostatným záujemcom.

Z uvedeného dôvodu som ju v krátkej  prezentácii priblížil aj Vám, návštevníkom zo vzdialenej Prievidze. Myslím, súdiac tak podľa pohľadu do tvárí a sústredenosti Vašich študentov, že ich zaujala rovnako, ako aj môj komentár k niektorým zaujímavým fotografiám z výstavy Františka Silaveckého. Za čo im úprimne ďakujem.

Vážená  pani profesorka, želám Vám a rovnako ostatným pedagógom Vašej školy

veľa úspechov vo vzdelávaní našej mladej generácie. Študentom školy a to nielen tým čo si boli pozrieť výstavu, len samé dobré známky a úspešné dokončenie štúdia.

 

S pozdravom

Mat Šrámek

 

P.S.: Práve nám bol doručený aj ďakovný list p. Matúša Šrámka, autora publikácie Karlova Ves taká bola, vďaka ktorému nám táto expozícia fotografií utkvie v srdciach snáď navždy.