fbpx

Vráťme umeniu rétoriky zašlú slávu!

Žiaci z I.F (Radoslav Thomas Fišer, Patrik Senko, Žofia Šovčíková a Jozef Vážan), II.F (Dávid Dudáš) a III. F (Peter Macho) sa vo štvrtok 21. februára zúčastnili školského kola súťaže v rétorike, nazvanej Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec (kategória III).  Všetci šiesti zúčastnení si mali možnosť na vlastnej koži vyskúšať, čo znamená predstúpiť s vlastným rečníckym prejavom pred publikum. Každý z nich si vyžreboval tému, pričom na prípravu svojho prejavu mal 15 minút. Súťažiaci si počínali veľmi presvedčivo a sebaisto, i keď  miestami  sa nedokázali ubrániť tréme a rozochveniu.

Odborná porota rozhodla o nasledovnom poradí výsledkov:

III. miesto: Žofia Šovčíková (I.F)

  1. miesto: Patrik Senko (I.F) a Peter Macho (III.F)
  2. miesto: Dávid Dudáš (II.F)

 

Dávid Dudáš (mimochodom, suverénny a elegantný moderátor imatrikulácií za SOŠ 2018) postupuje do krajského kola súťaže.

 

Dávid, všetci sme na Vás hrdí, veľa šťastia!

PhDr. Zuzana Gregušová