fbpx

Mali sme malý zdravotný kurz

Deti zo školského klubu dňa 22.3.2019 získali teoretické aj praktické vedomosti o poskytovaní prvej pomoci. Vedieť takéto niečo uskutočniť nie je vedomosťou len pre dospelých. Školáci sú už schopní, keď sa niečo stane, zhodnotiť situáciu, skontrolovať vedomie, či človek dýcha, urobiť záklon hlavy, dať ho do stabilizovanej polohy, ošetriť drobné poranenia a volať pomoc dospelého, či záchranky.

Praktických ukážok sa ujali naši študenti gymnázia Pavol Gonda a Tomáš Svitok. Niektoré z detí si názorne vyskúšali ako zaobchádzať s obväzovým materiálom, nacvičili si umelé dýchanie, masáž srdca, ale aj iné formy poskytovania prvej pomoci.

 

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Mgr. Melišková Viera