fbpx

Školský klub detí aj počas prvého týždňa letných prázdnin

Milí rodičia,

vášmu dieťaťu ponúkame možnosť navštevovať školský klub detí aj počas prvého týždňa letných prázdnin, t.j. od 1.7. do 4.7. 2019. ŠKD bude otvorený od 6,30 do 16,30, poplatok za dieťa bude 10,- eur. Ponúkame aj obedy z Trikostravu, ktoré budú podávané  v našej jedálni.  Ich cena nie je zahrnutá v  poplatku za letný pobyt v ŠKD.  Činnosť zabezpečia vychovávateľky  formou výletov, spoluprácou s okresnou knižnicou, hier, športových, či iných oddychových aktivít. Cestovné a iné výdaje súvisiace s činnosťou ŠKD tiež nie sú zahrnuté v poplatku. Rodičia podpíšu informovaný súhlas s pobytom v ŠKD a činnosťami s tým súvisiacimi.

Svoje deti už môžete nahlasovať  u príslušných vychovávateliek, najneskôr však do konca mája 2019 a dovtedy je potrebné zaplatiť aj poplatky. ŠKD otvoríme len ak bude prihlásený minimálny počet detí, t.j. 15.

 

Ďakujeme za pochopenie.                                                                                                                                                                                                 

                                                 A. Chovancová, vedúca ŠKD