fbpx

Beseda so špeciálnym pedagógom z CŠPP Mgr. Biankou Kubovičovou

Uprostred horúčav sa 14. 06. 2019 žiaci I. F v odbore pedagogický asistent schladili v školskom klube na besede s Mgr. Biankou Kubovičovou. Dozvedeli sa s akými klientmi pracujú zamestnanci CŠPP /Centra špeciálno-pedagogického poradenstva/ a CPPPaP /Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie/. „Naša poradňa má približne 1700 klientov. Záber klientov je v podstate od 0 až po vysokú školu,“ uviedla. Na otázku, či deti s ktorými pracujú si uvedomujú svoj problém odpovedala, že jednou z častých charakteristík detí s handicepom je ich nízke sebavedomie, ktoré sa snažia popri reedukácii a vzdelávaní „uzdraviť“. Predstavila i multisenzorickú miestnosť snoezelen a zároveň pozvala študentov, budúcich potenciálnych kolegov, na návštevu k nim do centra.