fbpx

Vysoká účasť a úspech v krajskom kole

Aj v tomto školskom roku sa študenti SOŠ zapojili do súťaže ZENIT. Keďže kategória „webdeveloper“ bola zrušená, tentoraz sme súťažili iba v kategórii „grafik“. Potešila predovšetkým vysoká účasť v školskom kole, ktorého sa zúčastnilo až 18 študentov.

Prekvapením a zároveň povzbudením bolo aj zapojenie sa študentov prvého ročníka. Najlepší z nich sa umiestnil na 5. mieste. Dôkazom, že k nám prichádzajú čoraz kvalitnejší študenti je aj druhé miesto v školskom kole pre študentku druhého ročníka Slávku Hudecovú. Prvenstvo získal doterajší líder kategórie „webdeveloper“ Patrik Mokrý. Títo dvaja zároveň postúpili do krajského kola.

Tam nám veľkú radosť spravil práve Patrik Mokrý, ktorý sa umiestnil na prvom mieste a bude nás reprezentovať v celoštátnom kole vo februári 2020. Srdečne gratulujeme.

Ing. Peter Chovanec