fbpx

PROGRAM Deň otvorených dverí 21.2.2020- stredná odborná škola

Odbor multimédiá

Žiacke práce z rôznych oblastí:

 • ukážky z 3D modelovania v aplikácii Blender (3D vizualizácia interiéru a exteriéru reálneho domu, animácie),
 •  ukážky práce s 2D grafikou: grafika vytvorená v rastrovom programe Adobe Photoshop a vo vektorovom programe Adobe Illustrator,
 • ukážky z procesu tvorby 2D počítačovej hry, spracovania videa,
 • ukážky z programovania webových stránok, objektovo-orientovaného programovania v jazyku Java,
 • ukážky práce v elektronickom laboratóriu:
  – merania obvodov,
  – výroba elektronických zariadení,
  – montáž PC,
  – ukážka 3D tlače,
  – ukážka robotiky.

Odbor pedagogický asistent

 

Pedagogický asistent v 21. storočí

– Ukážka učebných pomôcok, ktoré vytvorili naši žiaci počas praxe

– Videoukážka z odborných predmetov

 

Odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

Ukážka vzorovej talentovej skúšky zo všetkých jej zložiek

– telovýchovná zložka (gymnastická zostava, loptové hry, člnkový beh)

– hudobná zložka – hudobný workshop – práca s piesňou (melodika a rytmika)

– výtvarná zložka  – ukážka vzorových výtvarných prác našich žiakov a vytváranie 3D objektu

– jazyková zložka – ukážka živého čítania (umelecký prednes )

 

Návštevníci získajú informácie o jednotlivých odboroch a môžu si pozrieť priestory SOŠ, učebne, odborné učebne, oddychovú zónu (tzv. obývačku).