fbpx

PRAX PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA

Hodiny praxe sú pre žiačky SOŠ odbor pedagogický asistent veľmi zábavné a tvorivé. Každý týždeň vyrábame didaktické pomôcky, ktoré po dokončení využívajú deti našej školy so špeciálnými výchovno vzdelávacími potrebami. Tešíme sa, že im vieme pomôcť uľahčiť si prácu na hodinách.