fbpx

Návod pre rodičov

Čo robiť, ak…..?

1. je dieťa choré – Rodič je povinný oznámiť túto skutočnosť tr. učiteľovi, absenciu do 5 dní môže rodič ospravedlniť sám a po návrate do školy doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti. Kontaktovanie lekára je na zvážení rodiča, pri absencii  dlhšej ako 5 dní je potrebné potvrdenie od lekára.

2. je podozrenie, že dieťa prišlo do kontaktu s osobnou pozitívnou na Covid 19: Rodič, nechá dieťa doma  (je vylúčené z vyučovania). Ďalší postup konzultuje s ošetrovacím lekárom a bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

3. dieťa neprejde cez ranný filter, prípadne sa preukážu príznaky ochorenia počas dňa: Dieťa bude izolované v izolačnej miestnosti  a rodič si ho príde vyzdvihnúť. Rodič ďalej postupuje podľa predchádzajúcich dvoch bodov.