fbpx

Karanténne opatrenia

Milí rodičia, žiaci!

Podľa aktualizovaných informácii vstupujú žiaci tried III.A a príma na obdobie od 2.10. – 3.10. do karantény. Na obdobie karantény pre všetkých žiakov spomenutých tried  platia známe opatrenia:

o    sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, náhly nástup straty chuti, čuchu, porucha chuti) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a podrobiť sa odberu biologického materiálu,

o    zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení

o    zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie

o    zdržať sa cestovania,

o    zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby

o    po uplynutí karanténnych opatrení  priniesť vyhlásenie o zdravotnom stave.

Ďakujeme za pochopenie

                                                                                                              vedenie školy