fbpx

Online stretnutie so študentkou logopédie

V piatok 16. 4. 2021 prijala pozvanie na online hodinu metodiky literárnej a jazykovej výchovy v 2. F Julka Šujanová, absolventka našej školy, teraz študentka 2. ročníka logopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Oboznámila nás s rôznymi druhmi narušenej komunikačnej schopnosti, venovala sa ich príčinám a prejavom, porozprávala o práci logopéda, o spolupráci logopéda s MŠ. Zdôraznila význam prevencie a včasnej intervencie, čo sú práve oblasti, v ktorých môžu výrazne pomôcť učiteľky MŠ.

Stretnutie bolo inšpiratívne, prebiehalo v neformálnej atmosfére, dievčatá sa aktívne zapájali a mali možnosť pýtať sa nielen na danú problematiku, ale aj na možnosti štúdia po skončení strednej školy.

Julka to zvládla na profesionálnej úrovni, ďakujeme jej za čas a ochotu podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti.

(Mgr. Martina Grolmusová)