fbpx

Plenárna schôdza 22.9. 2021

Plenárna schôdza 22.9. 2021

Pozývame vás pozrieť si Plenárnu schôdzu Združenia rodičov pri Piaristickej spojenej škole. V zázname (15 min) vystúpi Ing. Michal Buzna (predseda Združenia), Mgr. Jana Kureková (hospodárka Združenia) a Mgr. A. Jamriško (riaditeľ školy). Ďakujeme za pozretie a akúkoľvek formu podpory našej školy. Vážime si to a snažíme sa efektívne a transparentne konať v prospech študentov a zamestnancov školy. Vďaka.


(text: Mgr. Vladimír Ondrejka)