fbpx

Máte radi geografiu a hlavolamy ?

Máte radi geografiu a hlavolamy ?

 

Ak áno, tak informácie v tomto blogu vás zrejme budú zaujímať. Predstavíme si 2 internetové stránky, ktoré vzdelávajú príjemným spôsobom. A na záver možno aj niečo pre tých, ktorí sa učia cudzie jazyky…

Internet je v súčasnej dobe neoceniteľným zdrojom informácií. Často jeho význam nevieme doceniť, nie je to len wikipédia, bulvárne čítanie či facebook. Internet ponúka viacero možností na rozvoj logických zručností a samozrejme rozšírenie či opakovanie si rôznych poznatkov. Možno ho využiť v rámci samovzdelávania či ako doplnok ku klasickej výučbe. Jednou z podnetných stránok slúžiacich pre rozvoj geografických poznatkov je stránka SETERRA GEOGRAPHY. Stránka ponúka viacero kvízov o vlajkách, štátoch, hlavných mestách, oceánoch či kontinentoch. V podstate ide o kvízy typu „slepej mapy“, kde dopĺňate do mapy napr. názvy miest, štátov, regiónov, pohorí, ostrovov, zemepisných šírok a dĺžok… Má 40 jazykových verzií, vrátane slovenskej a českej. Najviac kvízov ponúka verzia v anglickom jazyku. V nej nájdeme napr. aj kvízy o Slovensku – Slovensko : mestá, Slovensko : regióny, Slovensko : tradičné regióny. Po rozkliknutí kvízu vám začína plynúť čas a máte doplniť údaj, ktorý vám kvíz dá – napr. „klikni na Košice, klikni na Bratislavu“. A takto vyplníte slepú mapu, pričom si sledujete čas. Na záver vám kvíz ukáže vašu percentuálnu úspešnosť (100 %, 80 %…). Existujú kvízy s prívlastkom „ťažká verzia“ či „verzia s obrázkami – cartoon version“. V nej dopĺňané údaje vyjadria aj ilustračné kresby – napr. Holandsko – tulipán, Británia – Big Ben, Rusko – Kremeľ… Niektoré kvízy (slepé mapy) môžu byť skutočne náročné – napr. stredoveká Európa (rok 1444), vinárske regióny Talianska, Anglicko – grófstva, Čína – regióny, 30 najľudnatejších krajín a pod. Ale veľa kvízov je ľahkých. Pri niektorých kvízoch je možné obrys mapy aj vytlačiť, tieto sú označené anglickým slovom  „printables“ .

….  link na slovenskú verziu  … https://online.seterra.com/sk

….  link na „home“ anglickú verziu  … https://online.seterra.com/

 

A čo tak precvičiť si logické myslenie ?  Kliknite napr. na stránku PÁLI VÁM TO ? (linky na záver popisu) Stránka ponúka logické úlohy, hádanky, hlavolamy. Sú rôzneho druhu – napr. matematické hlavolamy, číselné rady, slovné úlohy, optické ilúzie, logické hádanky, detské hádanky o zvieratkách, jazykolamy, Viete kedy ?, zápalkové hlavolamy…  Zaujímavé sú napr. tzv. Einsteinove hádanky (niekoľko úloh, ktorých autorstvo sa pripisuje Einsteinovi). Alebo „Hádanka z Harvardu“ (úloha z prijímacích skúšok Harvardskej univerzity z roku 1869). Niektoré kvízy sú ľahšie, pri niektorých sa človek musí poriadne zamyslieť a niektoré sú len pre matematických „expertov“. Pri každej úlohe sa človek na záver môže dozvedieť aj správnu odpoveď. Ak rozklikne ikonku s názvom ODPOVEĎ. Ale predtým je dobré si úlohu vyskúšať riešiť samostatne…

link … https://palivamto.sk/

link … https://palivamto.sk/hadanka-z-harvardu/

 

BONUS :  Ak sa učíte alebo chcete učiť cudzí jazyk, tak internet je výborný pomocník. Chcete tradičné jazyky ako angličtina, francúzština, nemčina, ruština ? Alebo taliančinu, španielčinu, portugalčinu ? A čo tak exotické jazyky : arabčina, čínština, japončina, hebrejčina ? Poďme na youtube. Na stránke platformy YOUTUBE  si do vyhľadávača zadajte spojenie „ Learn Pod.101com „ . Po kliknutí sa vám objavia výsledky, kde nájdete spomenuté jazyky – napr. Learn French with FrenchPod101.com … Na stránke je veľa krátkych „video lekcií“ na rôzne témy gramatického charakteru, o slovnej zásobe, zoznamovacie frázy, nakupovanie a pod… Stránky sú dvojjazyčné, lektori hovoria anglicky a daným jazykom – napr. ruštinou, francúzštinou a pod. To je fajn pre tých, ktorí sa učia viacero jazykov a takto si znalosti môžu dopĺňať.

link – angličtina …  https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101

link – francúzština …  https://www.youtube.com/c/frenchpod101

link – ruština …  https://www.youtube.com/user/russianpod101

(autor : Mgr. Juraj Bačišin)