fbpx

O prenasledovaní kresťanov

O prenasledovaní kresťanov

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. (Matúš 5:11-12) … Tieto slová Biblie sa v dejinách stali pravdivými pri mnohých prenasledovaniach kresťanov. V tomto blogu spomenieme 12 zaujímavých faktov, o ktorých v učebniciach nepísali. 12 faktov o prenasledovaní kresťanov v modernej dobe. 12 faktov z rôznych kútov sveta – od Slovenska po Mexiko.

Viete, že … v komunistickom väzení bol spoluväzňom slovenského biskupa budúci prezident ? Pri prenasledovaní katolíckych biskupov začiatkom 50. rokov bol odsúdený gréckokatolícky biskup Vasiľ Hopko. Bol väznený v Leopoldove, kde od roku 1954 väznili aj komunistického politika Gustáva Husáka. Boli spoluväzňami a túto skutočnosť Hopko pripomenul Husákovi roku 1975, keď mu poslal blahoželanie pri zvolení Husáka za prezidenta republiky. V blahoželaní píše : „ …V Leopoldove bol som Vaším susedom. Ako človek a občan i spolublížny boli ste mi povzbudením svojím postojom k behom udalostí, vierou v život a krajší život. … Dožili sme sa vzájomne krajších dní a práve Vy ste, slovútny p. Prezident, tou osobnosťou, čo ste obnovili našu gréckokatolícku Cirkev…“ 1

Viete, že … v čase najväčšieho prenasledovania cirkví v Československu bol členom vlády katolícky kňaz ? Bol to Josef Plojhar a v rokoch 1948 – 1968 bol ministrom zdravotníctva. Plojhar patril k menšine kňazov, ktorí napriek zákazu kolaborovali s komunistickým režimom. Mal na to osobné dôvody (karierizmus), zároveň sa domnieval, že program komunistov je prospešný pre občanov. K jeho negatívnym povahovým rysom patril aj alkoholizmus. „Tavárišč pop“ (súdruh kňaz), ako ho volali ruskí kolegovia, bol podľa spomienok súčasníkov schopný konzumovať alkohol vo veľkom množstve. Smutným paradoxom je, že ministerstvo pod vedením tohto kňaza pripravilo zákon o povolení umelých prerušení tehotenstva.

Viete, že … v čase prenasledovania cirkví v Československu sa odohral tzv. Číhošťský zázrak ? Číhošť je obec na pomedzí Čiech a Moravy. 11. decembra 1949, pri omši počas adventnej nedele, došlo podľa svedectva veriacich k pohybu kríža nad bohostánkom. Ten sa niekoľkokrát pohol vpravo a vľavo sám od seba. Kňaz Josef Toufar, miestny duchovný, v tom čase kázal a nič si nevšimol. Spomenuli mu to veriaci po omši. Udalosť sa stala známou a dozvedeli sa o nej úrady. Kňaza zatkli a obvinili, že zinscenoval podvodný zázrak. Bol umučený k smrti a pochovaný v hromadnom hrobe. Udalosť využili úrady na útok proti reholiam a vypovedanie vatikánskeho vyslanca z republiky. Čo sa vtedy stalo v Číhošti ? Dnes existujú len predpokladané možnosti : 1. provokácia komunistickej tajnej polície, ktorá si vybrala nič netušiaceho kňaza, 2. nadprirodzený jav nevysvetliteľný rozumom. Úmyselný podvod Toufara sa ako možnosť vylučuje. Faktom je, že o pár mesiacov neskôr začalo prenasledovania cirkví naplno.

Viete, že … Albánsko bolo v roku 1967 vyhlásené 1. ateistickým štátom sveta ? Štát zakázal všetku verejnú a súkromnú náboženskú činnosť, uzavrel všetky chrámy, mnohých duchovných uväznil a popravil. Chrámy boli zmenené na sklady či telocvične. Žiaden komunistický štát takto radikálne náboženstvo nezakázal. Náboženské zákazy boli zrušené roku 1990.

Viete, že … najmladšou obeťou prenasledovania kresťanov v Albánsku bola žena ? V novembri 2016 vyhlásil pápež František za blahoslavených 38 albánskych mučeníkov, ktorí zahynuli pri prenasledovaní cirkvi v rokoch 1945 – 1990. Medzi nimi bola jedna žena – Maria Tuci (na fotografii v blogu). Maria navštevovala školu vedenú rehoľníčkami a stala sa učiteľkou. Bola obetavá, z vlastných zdrojov kupovala deťom pomôcky, tajne ich učila katechizmus, na omšu pravidelne dochádzala do kostola vzdialeného 7 kilometrov. V roku 1949 bola spolu s inými katolíkmi zatknutá. Vo väzení bola mučená a ponižovaná. Vrcholom mučenia bolo, keď ju zavreli do vreca s rozdráždenou mačkou. Aj tieto útrapy však nezlomili jej vieru a pred smrťou v nemocnici vyriekla slová : „Ďakujem Bohu, že mi dal silu a zomieram slobodná.“ Mala 22 rokov. Liturgická spomienka bl. Marie Tuci je 24. októbra.

Viete, že … 22. septembra je spomienka sv. piaristických mučeníkov Španielska ? Bolo to 11 kňazov a 2 bratia, ktorí boli umučení počas občianskej vojny v roku 1936 nepriateľmi cirkvi. V rokoch 1936-1939 zahynulo pri prenasledovaní 204 španielskych piaristov.

Viete, že … sovietski komunisti využili na zosmiešnenie kresťanov aj básnika Puškina ?

V roku 1971 sa v Moskve konal cirkevný snem pravoslávnej cirkvi, ktorý zvolil patriarchu. Po skončení snemu boli účastníci a hostia snemu pozvaní komunistickou vládou do Veľkého divadla, kde mali zhliadnuť predstavenie. Hrala sa „Rozprávka o popovi a jeho sluhovi Nemehlovi“ od Puškina. Toto dielo je veľmi satirické a zobrazuje nemožného kňaza a jeho bystrého sluhu. Biskupi boli nútení túto zlomyseľnosť pretrpieť a v divadle ostať, aby sa ich odchod neinterpretoval ako nedostatok rešpektu voči sovietskej vláde. Boli len dvaja biskupi, ktorí na protest z divadla odišli – gruzínsky patriarcha a biskup z Japonska.

Viete, že … sovietski komunisti chceli pre katolíkov vo východnom bloku vytvoriť „vzdoropápeža“ ?

Krátko po 2. svetovej vojne sa diskriminácia kresťanov v komunistickom Rusku zvýšila. Gréckokatolíci boli prinútení zlúčiť sa s pravoslávnou cirkvou. Komunistické vlády však chceli kontrolovať aj rímskych katolíkov. Preto politická polícia KGB a vedenie štátu premýšľali rozštiepiť katolíkov. Padol návrh vytvoriť pre katolíkov v Sovietskom zväze a komunistických krajinách vzdoropápeža. Jeho sídlom mala byť Budapešť či Kyjev. Nakoniec túto myšlienku nerealizovali.

Viete, že … sovietsky komunistický politik Malenkov sa v starobe dal na pokánie ? Georgij Malenkov bol ruský komunistický politik, spolupracovník Stalina, na čele Sovietskeho zväzu stál v polovici 50. rokov. Mal podiel na terore voči nevinným občanom v 30. rokoch a pri prenasledovaní pravoslávnej cirkvi. Už ako dôchodca spolu s manželkou bol však častým návštevníkom kostolov v okolí Moskvy, kde trávil penziu. Kňazi chrámu sv. Jána Krstiteľa v obci Presna spomínali, že Malenkov v posledných rokoch života každú omšu strávil kľačaním na kolenách a so slzami v očiach. ( výčitky svedomia ?) Zomrel 14.1. 1988 a bola za neho odslúžená zádušná omša. Pochovali ho na Kuncevskom cintoríne v Moskve.

Viete, že … najväčšia vlna prenasledovania kresťanov v Sovietskom zväze prišla po sčítaní obyvateľstva ? Konalo sa v roku 1937 a na Stalinov príkaz bola do neho zaradená otázka o náboženskej príslušnosti. Stalin chcel vedieť ako veľmi odpadli ľudia od viery po rokoch ateistického útlaku. Po zverejnení výsledkov bol šokovaný. 44 % obyvateľov starších 15 rokov uviedlo, že sú kresťania, 13 % sa prihlásilo k iným náboženstvám. Za neveriacich sa označila menšina – 43 %.2 Bol to v dejinách výnimočný príklad masového vyznania viery a občianskej odvahy v konfrontácii s totalitnou mocou. Sčítacie dotazníky totiž neboli anonymné a veriaci vedeli, že tým môžu ohroziť seba i rodinu. Napriek tomu dali prednosť Bohu. Stalin nariadil výsledky utajiť a s pomocou spomenutého Malenkova vypracoval plán konečného riešenia náboženskej otázky. V nasledujúcich šiestich rokoch zahynulo mnoho kňazov a laikov a uzavreté boli skoro všetky kostoly. Napríklad len v roku 1938 bolo zabitých 21 500 veriacich 2.

Viete, že … na obranu prenasledovaných mexických kresťanov sa postavili „cristeros“ ?

V polovici 20. rokov 20. storočia za vlády mexického prezidenta Callesa bola vyhlásená odluka cirkvi od štátu, cirkvi podriadené štátnemu dozoru, zatvorené cirkevné školy a obmedzené rehole. Rukami policajtov zahynuli kňazi i katolícki laici. Viacerí veriaci však nechceli čakať na teror vlády, na svoju obranu vytvorili vojenské oddiely. Ich heslo bolo : Viva Cristo Rey ! ( Nech žije Kristus Kráľ ! ) … Preto sa nazývali „ cristeros “.

Viete, že … dnes je vo svete prenasledovaných asi 245 miliónov kresťanov ?3 Je to číslo, ktoré sa za posledné 3 roky veľmi nemení, uvádza ho napr. organizácia Open Doors, ktorá situáciu kresťanov monitoruje. Napr. v roku 2018 zabili kvôli viere vo svete asi 4000 kresťanov a predmetom útoku sa stalo asi 100 kostolov. Najhoršia situácia kresťanov je v Severnej Kórei, Afganistane, Somálsku, Pakistane. Zhoršuje sa aj situácia kresťanov v Číne a Indii.

Dnes máme na Slovensku náboženskú slobodu. … Nemusíme o ňu bojovať ako Vasiľ Hopko, Maria Tuci alebo španielski piaristi. Preto by sme si ju mali vážiť a využiť ju na konanie dobra. Veď ako hovorí jedna múdrosť : „Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme tu zanechali.“

(autor : Mgr. Juraj Bačišin)

zdroje citátov, štatistických informácií : 1 – Gustáv Husák (autor : M. Macháček); 2 – Dějiny Ruska 20. století (Andrej Zubov a kol.); 3 – časopis Postoj (článok : Prenasledovanie kresťanov sa zhoršuje – najviac v Číne)