fbpx

Internetové tipy pre vzdelávanie

Internetové tipy pre vzdelávanie

Presne tak. V tomto blogu si predstavíme niekoľko internetových stránok, ktoré pomáhajú učiť sa zaujímavým spôsobom. A na záver možno pre niektorých aj inšpirácia na hodnotný darček…

Ach, tá gramatika ! Správny pravopis a gramatické pravidlá dokážu potrápiť nielen študentov, ale aj dospelých. Môže tu pomôcť aj stránka pravopisne.sk … Stránka ponúka 135 pravopisných cvičení – napr. písanie „y / i“, písanie koncoviek podstatných a prídavných mien, písanie vybraných slov a veľkých písmen. Pri online diktáte máte najčastejšie 30 viet či slovných spojení, kde dopĺňate klikaním napr. „y či i“, veľké písmená… Grafika vám pod cvičením ukazuje počet správnych a chybných odpovedí a percentuálnu úspešnosť. Na stránke nájdete aj prehľad pravidiel pravopisu, charakteristiku slohových útvarov, ukážky častých gramatických chýb či zoznam literárnych autorov s charakteristikou ich tvorby.

link tu : https://www.pravopisne.sk/

Poznáte najväčší portál krátkych vzdelávacích videí v strednej Európe ? Je to stránka ČT edu. Je to česká internetová stránka, ktorej obsah je využiteľný aj pre našich študentov. Videá sú rozdelené podľa stupňa vzdelávania (1. a 2. stupeň ZŠ, stredná škola) a tiež podľa predmetov. Nájdete tu rozmanité vyučovacie predmety : chémiu, fyziku, biológiu, matematiku, geografiu, anglický, francúzsky, nemecký jazyk, dejepis, náboženstvo, filozofiu, hudobnú a výtvarnú výchovu, umenie a kultúru, informatiku, prvouku, ekológiu… Časť s názvom „námety do výuky“ ponúka materiály rozširujúce učivo (námatkovo uvediem témy ako napr. – vznik vesmíru, hviezd, planét a čiernych dier / Vianoce v literatúre / etiketa a spoločenské správanie / dendrologický herbár / Mária Terézia – jediná žena na českom tróne…).

V ponuke sú aj videá s interaktívnymi jazykovými hrami. Súčasťou niektorých tém sú aj pracovné listy. V pracovnom liste, ktorý sa dá skopírovať, vytlačiť či zdieľať na FB, sú otázky súvisiace s témou videa. Uvediem príklad. Video s názvom „Zloženie vzduchu“ v chémii 2. stupňa ZŠ. Na základe tohto krátkeho videa žiaci odpovedajú v pracovnom liste na otázky ako : Z ktorých látok sa skladá vzduch ?; Ako sa menia vlastnosti niektorých látok pri veľmi nízkych teplotách ?; Čo je to horenie ? …

link tu : https://edu.ceskatelevize.cz/

Máte radi biológiu ? Zaujíma vás svet zvierat ? Nájdite si online encyklopédiu zvierat animalia.bio. Stránka je v angličtine, je potrebná jej minimálna znalosť. Mladším deťom, ktoré ju neovládajú, však môžu pomôcť napr. starší súrodenci či rodičia. Stránka obsahuje informácie o 956 druhoch cicavcov, 561 druhoch vtákov či o plazoch. Zvieratá sú zoradené podľa rôznych ukazovateľov. Napríklad – dlho žijúce zvieratá, putujúce zvieratá, zvieratá s dlhým chvostom… Pri každom sú uvedené zoologické charakteristiky, spôsob života, mapa výskytu zvieraťa a ďalšie informácie o druhu. Súčasťou popisu je aj časť so zaujímavosťami o danom živočíchovi („fun facts for kids“ – zábavné fakty pre deti). Keďže stránka je v angličtine, tak sa dá využiť aj pri jej výučbe, keď sa preberá téma „ The animals“ (zvieratá). Stránka má peknú grafiku a veľa fotografií.

link tu : https://animalia.bio/

Stránka so zvláštnym názvom bubbl.us … je zameraná na tvorbu pojmových máp. Pojmové mapy sú technikou na znázornenie väzieb medzi rôznymi pojmami. Pojmy sú spojené popísanými spojnicami a vytvárajú rozvetvujúcu sa štruktúru. Pojmové mapy pomáhajú rozvíjať myslenie v súvislostiach, slúžia aj na opakovanie tém. Stránka bubbl.us je online platforma na ich tvorbu, je bezplatná, vytvorená mapa sa dá stiahnuť.

link tu : https://bubbl.us/v3/home.php

Viete, čo sa skrýva za označením „mladý vedec“ ? Nie je to len charakteristika mladého vzdelaného človeka, ale aj časť názvu internetovej stránky www.mlady-vedec.eu … Je to stránka, kde si môžete nájsť a kúpiť rozmanité vedecké hračky či spoločenské hry. Náučné, technické, experimentálne, konštrukčné stavebnice a hračky pre mladých vedcov, konštruktérov, technikov. Ale napríklad aj mapy. Mikroskopy, guličkové dráhy, drevené modely, planetáriá, projektory, ďalekohľady, anatomické modely, zariadenia na chov živočíchov, robotika, puzzle, 3D puzzle, pexesá ( les, vtáky, dinosaury…), modely slnečnej sústavy či ľudského tela, modely strojov, modely na solárny pohon, sada na výrobu sviečok, hrnčiarsky kruh, sada na vyšívanie šperkov… Zaujímavosťou sú napr. pexesá pre bystré hlavičky ( nehľadajú sa tam dvojice obrázkov, ktoré sú rovnaké, ale tie, ktoré sa k sebe významovo hodia – vhodné napr. pri výučbe angličtiny). Tovar je zoradený podľa predmetov (chémia, fyzika, biológia, história, geografia…). Tiež možno vyberať podľa vekovej vhodnosti ( od veku 3+ do veku 14 + ) a cenového filtra.

link tu : https://www.mlady-vedec.eu/index.php

(autor : Mgr. Juraj Bačišin)