fbpx

Svätí patróni – poznáte ich ?

Svätí patróni – poznáte ich ?

Viete, kto je patrónom učiteľov, študentov, vedcov, ekológov ? Kto je svätý patrón lekárov, lekárnikov, zubárov, politikov ? V blogu si o nich niečo povieme a život jedného z nich aj priblížime.

Slovo patrón je latinského pôvodu a v starom Ríme označovalo človeka s bohatstvom a vplyvom, ktorý sa v duchu občianskej empatie zaujímal o problémy menej úspešných a pomáhal im. Títo sa označovali ako klienti a patrónovi vzdávali úctu, niekedy mu ako vďaku za pomoc dali darček. Patrón sa za klientov mohol prihovoriť napr. u veriteľov. Tento základ prijalo v duchovnej podobe kresťanstvo. Svätí patróni podľa našej viery vyprosujú veriacim u Boha milosti, pomáhajú v životných situáciách, ich život je inšpiráciou pre naše konanie. Patróni sa spájajú s národmi, štátmi, mestami, regiónmi, povolaniami a inými okolnosťami (napr. choroby). Prisudzovanie patrónstva súvisí s ich životom či pôvodom ( apoštol Peter bol rybár, preto je patrón rybárov, sv. Václav bol české knieža a je patrón Čiech) alebo vierou (sv. Sebastián bol umučený zastrelením šípmi, preto je patrón lukostrelcov a pod.).

učitelia (školstvo) – nájdeme tu viac svätých, ktorí angažovaním sa pri výchove a vzdelávaní sú patrónmi tejto oblasti : sv. Gregor Veľký (pápež), Tomáš Akvinský; za patrónov kresťanského školstva sú považovaní sv. Jozef Kalazanský a sv. Jean Baptist de la Salle (zakladateľ Kongregácie školských bratov)

študenti – Albert Veľký, Benedikt z Nursie, Tomáš Akvinský / vedci Albert Veľký, sv. Dominik

robotníci sv. Jozef / včelári – sv. Ambróz / roľníci – Benedikt z Nursie, sv. Izidor roľník

ekológovia, ochrancovia prírody – v tejto oblasti sú dve osobnosti. Prvou je sv. František z Assisi, ktorého láska k prírode je pomerne známa.

Druhou, menej známou, je tá mladá žena, ktorej podobu vidíte na obrázku blogu. Bola to sv. Kateri Tekakwitha. Bola prvou svätou narodenou na území budúcich USA a prvou oficiálne vyhlásenou svätou Indiánkou. Narodila sa roku 1656 na území dnešného štátu New York, pochádza z kmeňa Mohawkov. Je matka bola kresťanka, otec pohan. Keď mala štyri roky, tak jej dedinu postihla epidémia kiahní, pri ktorej jej zahynuli rodičia i malý brat. Ona prežila, ale následkom kiahní čiastočne oslepla a na tvári jej ostali po kiahňach jazvy. Kvôli slabšiemu zraku si pri chôdzi musela pomáhať rukami, ktorými si cestu vopred kontrolovala, aby do niečoho nenarazila. Toto jej prinieslo prezývku – Tekakwitha (tá, ktorá naráža do vecí). V tom čase pôsobili v severnej Amerike francúzski misionári – jezuiti, ktorí chodili aj medzi Mohawkov. Pod ich vplyvom sa mladá žena dala na Veľkú noc roku 1676 pokrstiť. Prijala meno Katarína – po sv. Kataríne Sienskej, v indiánskom jazyku malo podobu „Kateri“. Často vyhľadávala ticho lesov, kde sa modlila a meditovala, na omšu chodievala do vzdialeného kostola už pred svitaním. Práve jej spojitosť s prírodou ju činí patrónkou ekológov. Kvôli svojej viere i tomu, že odmietala pracovať v nedeľu bola zo strany komunity vystavená urážkam, odopierali jej napr. jedlo. Tieto urážky prijímala s pokojom, lebo v tom videla pripodobnenie sa Kristovi na kríži. Napriek svojmu hendikepu sa snažila byť platným členom komunity. Modlila sa za obrátenie Mohawkov na kresťanstvo, učila deti modlitby, pomáhala starým. Kvôli šikanovaniu nakoniec z osady utiekla, prešla 300 km lesmi na sever do jezuitskej misie pri Montreale. Zomrela 17. apríla – pred Veľkou nocou roku 1680 – jej posledné slová boli : „Iesos konoronkwa“ (Ježiš, milujem ťa). Po smrti si svedkovia všimli zvláštny jav : jazvy na tvári po kiahňach zmizli a tvár získala krásny, pokojný výraz. Je pochovaná v hrobke v misii sv. Františka neďaleko Montrealu. Úcta k nej sa rozšírila v Kanade, medzi kresťanskými Indiánmi, ale napr. i vo Francúzsku. Za svätú ju vyhlásil pápež Benedikt roku 2012. Kateri dostala označenie „Ľalia Mohawkov“. Hoci žila v 17. storočí, jej život je inšpiratívny aj dnes. Môže inšpirovať modlitbou a obetovaním sa za iných, skromným životom a vierou, ktorú si udržala napriek nepriazni okolia. Je príkladom, že k svätosti môže byť pozvaný ktokoľvek, a to i v mladom veku. Otec Thomas Rosica, jeden z kňazov v procese jej svätorečenia, o tom povedal : „Kateri je príklad toho, že v živote môžeme ísť vpred a robiť ohromné veci napriek všetkým druhom slabosti, utrpenia, prenasledovania a straty. Veď aj ona ako mladé dievča stratila takmer všetko.“ Žila v násilnom prostredí a napriek tomu si zachovala čistú dušu. Nie je dnešný svet drsnejší a násilnejší ako ten indiánsky ?… Ľalia a korytnačka sú symboly tejto svätice. Okrem ochrancov prírody sa považuje aj za patrónku sirôt, ľudí v exile, Svetových dní mládeže a Indiánov.

lekári, chirurgovia – sv. Kozma a Damián, sv. Kamil Lellis

zdravotné sestry – sv. Kamil Lellis, sv. Katarína Alexandrijská

lekárnici – sv. Kozma a Damián, Gemma Galganiová; Za patróna lekárnikov sa považuje aj sv. Manuel Míguez González (1831-1925). Bol to kňaz – piarista, ktorý bol známy nielen ako duchovný pastier, ale aj ako vedec. Študoval vlastnosti rastlín a pripravoval z nich liečivé prípravky. Keď videl biedu negramotných žien, tak sa rozhodol založiť organizáciu, ktorá im mala pomáhať. Tak vznikla náboženská spoločnosť Instituto Calasancio, ktorá sa venuje práci s dievčatami a ženami. Za svätého bol tento piarista vyhlásený roku 2017.

zubári, zubné sestry, pri bolestiach zubov – sv. Apolónia Alexandrijská, mučenica z 3. storočia, pri mučení jej vybili všetky zuby

tehotné ženy, nenarodené deti, matky – patrónom je sv. Gerard Majella (1726-1755), taliansky redemptorista; príbeh jeho patrónstva sa spája so zvláštnou udalosťou. Raz bol u svojich priateľov na návšteve a spadla mu na zem vreckovka. Mladé dievča, dcéra priateľov, ju zdvihla chcela mu ju vrátiť. On sa na ňu zahľadel a tajomne povedal : „Nechaj si ju, raz v budúcnosti ju budeš potrebovať.“ Gerard zomrel, mladá žena sa vydala a čakala dieťa. Jej pôrod bol ťažký, hrozilo, že príde o život ona i dieťa. Vtedy si spomenula na dobrého rehoľníka a mala po ruke vreckovku, ktorú si počas modlitby priložila na brucho. Pôrod nakoniec dopadol úspešne. Tento príbeh sa z Talianska rozšíril spolu s redemptoristami a mnohé ženy to inšpirovalo k modlitbe k sv. Gerardovi. Gerard ako misionár na cestách však aj často pomáhal matkám s deťmi a modlil sa za nich. Tiež je patrón tých, čo sú nepravdivo obvinení.

politici – sv. Thomas More / spisovatelia, novinári – sv. František Saleský

teenageri, dospievajúce dievčatá – sv. Mária Goretti

politickí väzni – sv. Maximilián Kolbe ( kňaz, ktorý zahynul v koncentračnom tábore)

židia, ktorí konvertovali na kresťanstvo – sv. Edita Steinová (tiež spolupatrónka Európy)

emigranti, imigranti – sv. Františka Xavier Cabrini – rehoľná sestra, zakladateľka inštitútu Misionárske sestry Srdca Ježišovho. Inštitút pomáhal prisťahovalcom v USA. Bola prvou občianskou USA vyhlásenou za svätú.

chorí trpiaci HIV – sv. Damien de Veuster ( kňaz starajúci sa o malomocných, tiež patrón Havajských ostrovov)

chorí trpiaci bolesťami chrbtice, hlavy – sv. Gemma Galganiová

chorí všeobecne, nemocnice – sv. Kamil Lellis / dobrovoľníci – sv. Vincent de Paul

Ak sa chcete sa o sv. patrónoch dozvedieť viac, tak využite možnosti internetu. Vo vyhľadávači zadajte napr. „patron saints of places, patron saints of ethnic groups, list of saint patrons of occupations and activities, christian / catholic saint patrons…“

(autor : Mgr. Juraj Bačišin)

slovo na záver : Zaujal vás príbeh sv. Kateri Tekakwitha ? Na stránke youtube je k voľnému pozretiu dostupný pekný film o jej živote. Film s názvom Kateri je z roku 2015, je síce v angličtine, ale jeho posolstvu porozumejú aj tí, čo ju moc neovládajú. Bol ocenený aj na filmových festivaloch. Film nájdete tu : https://www.youtube.com/watch?v=0A5cjsEL1KA&t=156s