fbpx

Ako skrotiť džina

Ako skrotiť džina

V nedávnej dobe vyšla vydarená príručka o digitálnej bezpečnosti z dielne známej slovenskej firmy Eset, v spolupráci s viacerými odborníkmi. Je voľne dostupná na internete spolu s aktivitami pre žiakov. Dve z nich sme už stihli realizovať na hodinách informatiky.

Tá prvá sa týkala aktuálnej témy „hate speech“ (nenávistné prejavy). Hovorili sme o tom, ako pri našom vyjadrovaní na internete strácame zábrany, máme pocit anonymity, sme drzejší a povieme veci, ktoré by sme tvárou v tvár nevyslovili, kruto súdime iných.

Metaforicky povedané, vypustíme džina z fľaše. Je na nás, ako ho skrotíme, ako sa naučíme ho ovládať. Prvým krokom je vedieť o jeho existencii. Ďalšie rady, na ktoré študenti prišli, boli napr. vcítiť sa do druhej strany, vnímať, že každý je inak rezistentný voči kritike, najskôr premyslieť, potom napísať, potlačiť emócie a pod.

Na obrázku sú niektoré z vizuálnych stvárnení džina.

(Mgr. Vladimír Ondrejka)