fbpx

Internetové tipy pre vzdelávanie 2

Internetové tipy pre vzdelávanie 2

… alebo „ako internet môže pomáhať pri rozširovaní našich poznatkov“. V blogu si predstavíme 4 stránky, ktoré môžu byť inšpiráciou v tejto oblasti.

Viete matiku ? Takto možno začať rozprávanie o prvej z nich. Je to stránka viemematiku.sk. Stránka je online cvičebnicou z matematiky, kde ponúka množstvo úloh pre rôzne kategórie žiakov základných i stredných škôl. Autormi projektu stránky sú viacerí absolventi Masarykovej univerzity. V rámci projektu ponúkajú okrem matematiky aj precvičovanie iných predmetov – pod názvami – „vieme po slovensky, vieme po anglicky, vieme po nemecky, vieme programovať, vieme to“. Úlohy z matematiky sú zamerané na rôzne oblasti : aritmetika, zlomky, percentá, geometria, funkcie, elementárna algebra, štatistika, jednotky, miery, kombinatorika… Spôsob precvičovania je rôznorodý a kreatívny : úlohy na rýchlosť, úlohy pre viac hráčov, pexeso, krok po kroku, grafár… Stránka ponúka aj slovné úlohy a úlohy z finančnej gramotnosti. Uvediem príklad  : „Čert Uriáš s anjelom Petronelom nakupovali jablká a pomaranče pre svätého Petra. Celkovo stál ich nákup 168 dukátov, ale Petronel našiel v mošne 3 nebeské stravenky, každú v hodnote 45 dukátov. Zaplatili s tými stravenkami a zvyšok doplatili dukátmi. Koľko dukátov museli doplatiť ?“ Nuž, aj taký matematický antitalent ako autor tohto blogu prišiel na správnu odpoveď pomerne rýchlo. Poznáte odpoveď aj vy ?

Link tu :  https://www.viemematiku.sk/

Viete, čo písali naše noviny, keď sa rozšírila správa, že do vesmíru vzlietol 1. kozmonaut ? Viete, ktoré literárne otázky riešili slovenskí básnici v medzivojnovom období ? Aj toto by ste sa dozvedeli na stránke archiv.ucl.cas.cz. Je to digitálny archív českých a slovenských periodík, ktorý spracoval Ústav pre jazyk český AV ČR. Obsahuje digitalizované vydania 55 periodík. Sú väčšinou české, zo slovenských tam sú Literárny život a Elán. Elán bol slávny literárny časopis, ktorý viedol Ján Smrek a prispievali do neho významní slovenskí literáti ako Beniak, Urban, Dilong, Novomeský… Na stránkach jeho digitalizovaných čísel sa súčasník môže dozvedieť zaujímavé informácie a prečítať si aj niektoré menej známe básne slovenských autorov. Pri štúdiu dejín sú významné politické noviny „Rudé právo“. Materiály stránky možno využiť pri štúdiu literatúry, dejepisu, občianskej náuky, umenia a kultúry. Takisto pri vypracúvaní rôznych referátov či odborných prác z humanitných predmetov, kde sú potrebné dobové citácie či informácie.

Link tu :  http://archiv.ucl.cas.cz/

Potrebujete sa zorientovať v poznatkoch biológie ? Choďte na stránku biopedia.sk. Je slovenská, jej tvorcom je absolvent Prírodovedeckej fakulty UK. Obsahuje viacero kapitol z tém biológie a možnosti testového preverovania poznatkov. Zaujímavé a poučné čítanie.

Link tu :  https://biopedia.sk/

Viac ako 21 miliónov kníh z celého sveta na jednom mieste. To je stránka libristo.sk. Nájdete tu a môžete si kúpiť rôzne knihy, a to nielen v slovenčine, ale aj cudzích jazykoch. Chcete si prečítať Malého princa či Bedárov v originálnej francúzštine ? Alebo Annu Kareninu v ruštine ? Aj tieto tituly tam nájdete. Knihy sú zoradené podľa rôznych kritérií : lingvistika, životný štýl-koníčky, právo, matematika, umenie, beletria, geografia, filozofia a náboženstvo… Nájdete tu široký výber jazykových učebníc, cvičebníc, slovníkov, knihy o histórii, medicíne, športe. Ale napr. aj Dějiny fyziky, Rímske právo, Kroje Slovenska či Latinská čítanka. A knihy osobností ako Jiří Grygar, Stephen Hawking a pod. Stačí si len vybrať… link tu :  https://www.libristo.sk/sk

(autor : Mgr. Juraj Bačišin)