fbpx

Internetové tipy pre vzdelávanie 3

Internetové tipy pre vzdelávanie 3

V príspevku nájdete niekoľko tipov pre mladších, starších študentov, ale možno aj pre dospelých, ktorí potrebujú či chcú získať nové informácie. Alebo naučiť sa niečo nové. Poďme na to.

Poznáte Encyclopaediu Belianu ? Encyclopaedia Beliana je všeobecná slovenská encyklopédia, ktorú vydáva Slovenská akadémia vied od konca 90. rokov. Má aj svoju internetovú verziu, ktorá sa stále rozširuje. Obsahuje heslá z rôznych oblastí vedy. Vhodné napr. pri vypracúvaní referátov či odborných prác.

Link tu : https://beliana.sav.sk/

Máte radi hru na gitaru ? Chcete sa v hre na gitaru zdokonaliť či vôbec začať s ňou ? Internet ponúka viacero online kurzov. Jeden z tých lepších ponúka česká autorka Michaela Medek. Na jej youtubekanáli, ktorý má viac ako 27 000 odberateľov, nájdete krátke videolekcie hry na gitaru a ukulele ( klasická gitara – hra z nôt, gitara pre najmenších, lekcie gitary pre začiatočníkov a pokročilých, lekcie ukulele…). Videa sú krátke, ale prehľadné, pokyny jasné a pochopiteľné. Človek sa v nich môže naučiť hrať viaceré populárne české či zahraničné piesne.

Link tu : https://www.youtube.com/c/MichaelaMedek

Matematiku pokladáme za nositeľku zdravého rozumu, bez ktorého je ťažké v ďalšej kariére dosiahnuť úspechy. Či ako manažér, programátor, sudca, murár či elektrikár budeš každý deň robiť rozhodnutia, ktorých kvalita bude závislá od Tvojej múdrosti, zrelosti, koncentrácie.“ Týmito slovami sa k nám prihovára stránka hackmath.net. Je to online cvičebnica matematiky, ktorá obsahuje príklady z rôznych oblastí matematiky, ktoré sú vhodné pre žiakov základných a stredných škôl. Sú rôzne, zaujímavé a je ich dostatok. Napríklad len príkladov na fyzikálne veličiny je 3010, príkladov na riešenie rovníc tam nájdete 2405 a pod. Stránka obsahuje aj „online kalkulačku“, napr. kalkulačku na výpočet percent, promile, desatinných čísel a pod.

Tak na ukážku jeden z príkladov, ktoré boli označené ako „najľahšie príklady“. Má názov „Tri mačky“ : „Ak tri mačky zožerú tri myši v priebehu troch minút, za aký čas 40 mačiek zožerie 40 myší ?“ Tak čo, už máte výsledok ?

Link tu : https://www.hackmath.net/sk

Poznáte stránku rakúskej národnej knižnice ? Je zaujímavým zdrojom informácií pri učení nemčiny, nemeckých dejín, ale aj slovenských dejín 19. storočia. Taktiež pri štúdiu umenia a kultúry a vypracúvaní odborných prác, kde sú potrebné citácie z historických zdrojov. Obsahuje časť s názvom „Digitaler Lesesaal“ (digitálna čitáreň). Tá obsahuje digitalizované vydania rôznych starších stredoeurópskych časopisov a novín (hlavne rakúskych, ale aj českých či maďarských). Ale napr. aj časť s názvom „Beethoven digital“, ktorá obsahuje digitalizované verzie Beethovenových listov, spisov, diel. Stránka má vyhľadávací program, ktorý sa nazýva anno-at-suche. Vyhľadá vám pojem, meno v texte novín či časopisov z minulosti. Napr. zadáme slovo Slowakei (Slovensko) a zistíme, že sa objavuje už v novinách 19. storočia – napr. v rokoch 1804-1846 celkovo 4-krát, v rokoch 1847-1889 už 27-krát. … Na stránke nájdeme aj zdigitalizované originály slovenského časopisu Cyrill a Method, ktorý v 50. rokoch 19. storočia vydával kňaz a národný buditeľ Andrej Radlinský. Link tu : https://www.onb.ac.at/

Cyrill a Method : https://anno.onb.ac.at/anno-suche#searchMode=simple&query=cyrill+a+method&from=1

Učíte sa ruštinu ? Alebo potrebujete nejaké informácie z ruských reálií či dejín do referátov ? Skúste si kliknúť na stránku russiapedia. Je v angličtine, ale tvorcovia sú ruskí autori. Je to akási „encyklopédia o Rusku“, kde sa možno dozvedieť informácie o geografii, politike, histórii Ruska, významných osobnostiach Ruska. V časti s názvom „of russian origin“ (ruského pôvodu) sa dočítate okolnosti vzniku typických ruských slov či predmetov (napr. baba yaga, babuška, ušanka, samovar, bistro, dača, peľmene, bylina, matrjoška, gulag, boršč, KGB, ded Moroz, gopnik…).

Link tu : https://russiapedia.rt.com/

Chcete sa zorientovať v problémoch súčasnej medzinárodnej i domácej politiky ? Potrebujete nejaké zdroje pri vypracúvaní prác o medzinárodných vzťahoch či práve ? A zároveň nechcete hľadať na pochybných stránkach, kde sú často dezinformácie ? Skúste si nájsť stránku brankof.blog.pravda.sk. Je to osobný blog Branislava Fábryho. Docent JUDr. Branislav Fábry je vysokoškolský pedagóg a právnik, ktorý pôsobí na Univerzite Komenského. Venuje sa právu, medzinárodným vzťahom a bioetike, je autorom viacerých odborných publikácií. V súčasnosti je aktívny aj v mierovom hnutí. Blog obsahuje 397 článkov za posledných 10 rokov, ich priemerná čítanosť sa pohybuje okolo čísla 4860 – krát. Autor sa v článkoch snaží o vyváženosť prístupu, má na problémy vedecký pohľad, témy rozoberá slušným, kultivovaným spôsobom. Opiera sa o relevantné zdroje, právne dokumenty, v článkoch nájdeme odkazy na zdroje. Autor sa nebojí povedať aj fakty, ktoré v mainstreamových médiách z rôznych dôvodov nenájdeme. (či už preto, že novinári o nich nevedia alebo z dôvodu autocenzúry) Články sú pozoruhodné dobrým analytickým prístupom k problému a argumentáciou názorov.

Link tu : https://brankof.blog.pravda.sk/author/brankof/

Viete, ktorý jazyk je podľa počtu hovoriacich druhým v poradí na svete ? Je to španielčina. Pomôckou pri jej učení môže byť aj internet, kde nájdete veľa stránok na túto tému. Ak sa nechcete venovať len nudnej gramatike a chcete sa zlepšiť aj v komunikačných schopnostiach, tak pomôže napr. stránka Spanish playground. Je zaujímavá tým, že tvorcovia sú z Mexika, sú to dvaja mladí ľudia – Juan a Pamela. (na obrázku blogu) Na stránke nájdete viacero krátkych videí na rôzne konverzačné témy. Videá sú vtipné, plné pozitívnej energie. Autori vo videách rozprávajú zreteľne a pomalšie, aby dokázali myšlienky vnímať aj začiatočníci (tiež obsahujú titulky, ktoré si možno zapnúť). Zaujímavosťou je, že ak nejakému gramatickému javu či slovu vo videu nerozumiete, tak stačí napísať do komentárov pod videom k tomu otázku. (môžete aj po anglicky) … Autori vám napíšu do komentára odpoveď, vysvetlenie.

Link tu : https://www.youtube.com/c/SpanishPlayground

ukážka – konverzačné video na tému „farby“ : https://www.youtube.com/watch?v=rLDjw4CxUYU

(autor : Mgr. Juraj Bačišin)