fbpx

Zážitkové vyučovanie

Zážitkové vyučovanie

Vo štvrtok 12.mája sme sa so žiakmi 2.A a 4.A triedy vybrali na prírodovednú vychádzku na pekné zelené miesta v Prievidzi.

Naším cieľom bolo pozorovať rastliny a živočíchy vodného spoločenstva, spoločenstva lúk a spoločenstva polí.

Počasie nám prialo, a tak sme mali krásne zážitky z pozorovania prírody mŕtveho ramena rieky Nitry, mestského parku s jazierkom, v ktorom sú vyhotovené náučné tabule. Tiež sme si boli pozrieť neďaleké pole.

Počas prechádzky sme mali možnosť pozorovať a spoznávať rôzne druhy rastlín. Podarilo sa nám stretnúť niekoľko druhov hmyzu a vtáctva, svojou prítomnosťou nás potešila aj vrtká veverička.

Deťom sa tiež páčilo vyučovanie čítania a matematiky na drevených stoloch priamo v mestskom parku.

Po piatich vyučovacích hodinách strávených na čerstvom vzduchu sme sa vrátili zdravo unavení a plní zážitkov. Už sa tešíme na ďalšie vyučovanie v prírode!

(Mgr. Miroslava Verešová)