fbpx

Návrat babieho leta

Návrat babieho leta
Návrat „babieho leta“ využili aj tento tok deti zo školského klubu na jesenné kúzlenie. Počas pobytu na školskom dvore vytvorili obrazy z opadaných listov a iných prírodnín. S nadšením sa pustili do práce a vytvorili: srdce, ježka, raketu, pani Jeseň a iné. Chcelo to len trošku fantázie a tej majú deti dosť. Koľko radosti nám priniesla farebná jeseň! 

(text a foto: Mgr. Viera Melišková)