fbpx

Deviataci na podujatí „Nie, radšej knihu!“

Deviataci na podujatí „Nie, radšej knihu!“

Dňa 16. 11. 2022 sme s deviatakmi v rámci literatúry navštívili Hornonitriansku knižnicu. Z ponuky knižnice nás oslovilo podujatie s názvom Nie, radšej knihu!, ktoré bolo zamerané na problematiku závislostí s dôrazom na zvýšenie informovanosti o negatívnom vplyve fajčenia. Hneď v úvode sme sa od pani knihovníčky dozvedeli, že v novembri (konkrétne 20. novembra) je Medzinárodný deň bez fajčenia, takže sme to načasovali naozaj aktuálne.

Nebola to len prednáška, žiaci sa aktívne zapájali, zamýšľali sa nad dôsledkami fajčenia, vyskúšali si komunikačnú situáciu, ktorej cieľom bolo povedať nie, asertívne odmietnuť ponúkanú cigaretu. Všetci deviataci si dobre uvedomovali škodlivosť fajčenia, vážne zdravotné riziká, ktoré sú s ním spojené. Boli prekvapení, ako draho ich vyjde fajčenie v dlhodobom horizonte, akou veľkou mierou sa tabakový priemysel podieľa na devastácii životného prostredia. Pani knihovníčka upozornila aj na závažné dôsledky pasívneho fajčenia, ktorému sú mnohí vystavení nedobrovoľne, fajčenia elektronických cigariet a používania žuvacieho tabaku.

V druhej časti podujatia sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o histórii našej okresnej knižnice, o knižničnom fonde, prezreli sme si najstaršiu knihu, najťažšiu knihu i knihy pre nevidiacich. Na záver pani knihovníčka všetkým odporučila, aby si vždy radšej vybrali dobrú knihu ako niečo, čo im skôr či neskôr poškodí nielen zdravie.

(Mgr. Martina Grolmusová)