fbpx

Veľký úspech našej deviatačky – 1. miesto v okresnom kole Olympiády zo SJL

Veľký úspech našej deviatačky – 1. miesto v okresnom kole Olympiády zo SJL

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa konalo 10. novembra 2022 v CVČ v Prievidzi. Našu základnú školu mimoriadne úspešne reprezentovala Timea Fuleková, žiačka 9. A triedy. V konkurencii 23 súťažiacich obsadila 1. miesto. V teste zameranom na čítanie s porozumením a aplikáciu jazykových a literárnych vedomostí získala spomedzi súťažiach najväčší počet bodov (23 bodov z 25), vynikajúco zvládla aj slohové úlohy (transformáciu textu a prednes rečníckeho prejavu). Timejke blahoželáme, ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a prajeme, aby sa jej rovnako výborne darilo v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční vo februári 2023.

(text: Mgr. Martina Grolmusová)