fbpx

DEJEPISNÁ EXKURZIA

DEJEPISNÁ EXKURZIA

V utorok 23. mája sme vycestovali do Historickej školy prof. Jozefa Mistríka v Španej Doline a banskobystrického štúdia RTVS.

V historickej škole sme si najprv vyskúšali hodinu krasopisu. Učili sme sa písať husím brkom a atramentom ako v minulosti. Tí nešťastníci, ktorí sa zašpinili, spoznali bolesť starého fyzického trestu. Veľmi nezvyčajné bolo, že sme si to chceli vyskúšať aj my ostatní. Potom sme si zaspievali ako na hodine hudobnej výchovy pieseň Vstávaj, Hanzo, hore! Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí, no vďaka piesni aj to, že „Hanzo“ je prezývka pre nositeľa mena Ján. Na matematike sme si vypočítali príklad, ktorého výsledným číslom bol vek školy. Nakoniec bola oddychová hodina s animáciou ťažby v štôlni Maximilián. A ako to už v škole býva, na konci vyučovania vždy zazvoní zvon. Nám sa však deň nekončil, pretože sme toho ešte veľa zažili.

Naše kroky pokračovali na „haldu“ (t. j. umelo vytvorený kopec z hlušiny a odpadu z baní) . Na nej sme si mohli sami hľadať vzácne kamene s meďou. Síce nám začalo trošku mrholiť, ale nás to od získavania nových poznatkov a zážitkov neodradilo. Cestou sme sa totiž zastavili aj v Cisárskej štôlni a pri domčeku s typickou špaňodolinskou architektúrou.

Zo Španej Doliny sme sa presunuli do RTVS štúdia v Banskej Bystrici. Prvé, čo sme si všimli, boli automaty s občerstvením a veľké obrazovky s práve aktuálnym zápasom v hokeji. Počas exkurzie priestorov nám bola najprv predstavená knižnica Egona Tomajku. Pred ňou sme sa vyfotografovali aj s moderátorom a režisérom relácie Farmárska revue, Jankom Škorňom. Niektorí z nás mali šťastie a išli nahrávať do štúdia Rádia Regina anketu do československého vysielania. My ostatní sme si predstavili niektoré povolania ľudí, ktorí boli v štúdiu. Videli sme ukážku novej série detskej relácie Zaži to!. Následne sme sa presúvali do rôznych štúdií. Boli sme prítomní v réžii živého vysielania správ Rádia Regina, ale aj v štúdiu, kde sa daboval seriál Hercule Poirot. Najzaujímavejšie štúdio bolo to, v ktorom sme sa dozvedeli, že v roku 1968 bolo jediným miestom, odkiaľ sa počas vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa vysielali informácie. Najzábavnejšou časťou celej exkurzie v RTVS bola návšteva veľkého televízneho štúdia s kamerami, čítačkou, káblami, ktoré sme si mohli vyskúšať. Tam sme sa všetci zabávali. V závere exkurzie sme od pani učiteliek dostali pracovné listy, aby sme si všetko pekne zopakovali a v autobuse vyhodnotili.

Po šťastnej ceste sme si uvedomili, že máme ďalší krásny deň za sebou. Ďakujeme Pánu Bohu a našim pani učiteľkám za tento krásny zážitok.

(text: Lea Dominika Baginová (5.B) a Amália Smahová (5.B))