fbpx

Zo študentskej práce študentky 3.G

Zo študentskej práce študentky 3.G

Adriana Fuleková, študentka z triedy 3.G gymnázia, sa tento rok zapojila do súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). V kategórii „História“ vytvorila prácu s názvom „Druhá svetová vojna v obci Čereňany a v obci Zemianske Kostoľany“. Jej výskum a práca boli ocenené účasťou v krajskom kole, kde skončila ako úspešná riešiteľka. Z práce prinášame 2 úryvky. Prvý priblíži situáciu Židov v obci Kostoľany. Druhý prinesie pohľad autorky na vojny v súčasnosti.

… “ Diskriminácii podľa nemeckého vzoru sa nevyhli ani Židia v Zemianskych Kostoľanoch. Tento proces podporilo aj prijatie zákonných noriem a sprevádzala ho rozsiahla antisemitská propaganda či fyzické útoky a ničenie majetku. V roku 1940 vydal okresný úrad v Prievidzi návrh na zrušenie obchodu so zmiešaným tovarom, ktorý vlastnila obyvateľka obce Jozefína Salzerová. Obec však návrh zamietla. Odôvodnila to tak, že zrušením obchodu by obec prišla o dane a poplatky, pretože majiteľka obchodu bola jedinou živnostníčkou v Zemianskych Kostoľanoch, ktorá nemala žiadne dlžoby na obecných daniach. Obec zhotovila súpis židovského majetku. Nastala arizácia a boli zlikvidované obchody Jozefíny Salzerovej (zmiešaný tovar), Bedřicha Frommera (strižný a módny tovar) a Josefa Rosenzweiga. Uverejnili sa vyhlášky o likvidácii ich podnikov a dokonca za ne museli zaplatiť poplatok okresnému úradu v Prievidzi po 20 Ks. Dôsledkom týchto opatrení bola strata zdroju obživy Židov, čo znamenalo, že sa o nich musel štát postarať. Zriadili sa pracovné strediská pre práceschopných Židov, ktorým bola nariadená pracovná povinnosť podľa príkazu Ústredného hospodárskeho úradu. Perzekúcia vyvrcholila v roku 1942. Vrcholom boli deportácie Židov zo Slovenska. 25. marca 1942 vydal úrad v Prievidzi dôverné nariadenie o nutnosti pripraviť Židov na vysťahovanie. Do Zemianskych Kostolian prišiel (rozkaz) 6. júna 1942. Dostali hodinu na to, aby sa pripravili na svoj odchod a potom boli odvezení na určené zhromaždisko, ktorým bol obecný dom mesta Prievidza. Po skončení vojny sa do obce z deportovaných Židov nevrátil nikto.

… Možnosťou, ako sa mohli (Židia) zachrániť, bolo prestúpenie do inej (kresťanskej) cirkvi. Židia z celého okolia vyhľadávali farský úrad evanjelickej cirkvi v Zemianskych Kostoľanoch, kde u miestneho farára Alberta Predmerského našli podporu a porozumenie. V dňoch 14. a 15. marca 1942 sa v Zemianskych Kostoľanoch nechalo hromadne pokrstiť 15 Židov z Prievidze. Na záchranu väčšej časti z nich to však nestačilo. …“

… “Ako ťažko sa už našej generácii v tejto dobe hľadajú zločiny 2. svetovej vojny. Žijúcich účastníkov bojov je už ako šafranu… Bolo mi dopriate vypočuť si svedectvá a dať ich na papier. Nech sú tieto svedectvá mementom našej i budúcim generáciám, aby sme si uvedomili, že kde sa vytratí vzájomná láska, pochopenie a úcta človeka k človeku a zvíťazí nenávisť, lakomstvo a túžba po moci, tam hynú ľudské životy, trpia nevinní ľudia a vznikajú materiálne škody. Vážme si hodnoty, ktoré v dobe pokoja zažívame. Žiaľ vzhľadom na súčasnú situáciu nemôžeme ani v 21. storočí brať mier ako samozrejmosť. … Máme stále v čerstvej pamäti vojnu v bývalej Juhoslávii, v Afganistane, v Iraku alebo vojnu v Líbyi. A určite vnímame aj súčasné vojny. Občiansku vojnu v Etiópii, v Mjanmarsku, v Sýrii a špeciálne vojnu na Ukrajine. Táto posledná vymenovaná sa odohráva až nepríjemne blízko a všetkých sa nás dotýka podstatne viac, ako by sme chceli. … Presviedčame sa, že sa stále nájdu ľudia túžiaci po moci a bohatstve. Buďme si nápomocní a dobroprajní, lebo keď sa my v ťažkej situácii iných zachováme dobre, bude nám odmenou dobrý pocit. Keď sa taká forma spolužitia začne praktikovať v bežnom živote, vtedy nám nenávisť a závisť budú cudzie. Vtedy bude v každej duši pokoj a s ním aj pokoj vo svete.

Preto neignorujeme vojnu, ale zaujmime k nej postoj. Hľadajme a skúmajme, na koho strane je právo. Ponúknime pomocnú ruku všetkým, ktorí pred vojnou utekajú, pomáhajme tým, ktorých vojna uvrhla do chudoby a podporujme tých, ktorí vojnu nechcú, ale sú do nej nasilu zatiahnutí.“

… Zaujímavé fakty, zaujímavé myšlienky a  hodnotenia. Adriana má talent, želáme jej, aby ho ďalej rozvíjala. Projekt a práca ukazujú, že naša generácia študentov je empatická vo vzťahu k súčasnosti a má vo veciach jasno. Mier s vami !

Z ocenenej práce vybral a spracoval Mgr. Juraj Bačišin