fbpx

Vesmír očami detí

Vesmír očami detí

Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“

Aj naši najmenší, prváci, vzorne reprezentujú našu školu. Do tejto výtvarnej súťaže sme poslali až sedem prác. Boli sme si prevziať ceny v Partizánskom, Celinka Šormanová – 1.miesto, Terezka Vlčková – 4.miesto. Práce postupujú do celoslovenského kola.

(Mgr. Mária Mačuhová)