fbpx

PRVÁCKA ROZLÚČKA SO ŠLABIKÁROM

PRVÁCKA ROZLÚČKA SO ŠLABIKÁROM
Poznáme už všetky písmená abecedy
Vieme čítať a písať slabiky, slová i vety
Zažili sme tematický deň v škole so zábavnými úlohami, aj v knižnici s tetou Silvikou
Maminke Zuzanke ĎAKUJEME za krásnu a výbornú tortu
1.ročník bol SUPER!