fbpx

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ

Elektronická prihláška do MŠ Určenie termínu zápisu MŠ Kritéria prijatia MŠ 2024-2025 Žiadosť o prijatie do MŠ Dotazník k zápisu Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu Písomné vyhlásenie pre zákonného zástupcu na poverenie v spávnom konaní...

Viac

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ

Pozývame vás na zapísanie svojho dieťaťa do našej materskej školy. Elektronicky to bude prebiehať od 1.5. do 13.5. 2024 a potom aj prezenčne. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente. Určenie termínu zápisu MŠ

Viac

Prerušenie prevádzky MŠ

Prerušenie prevádzky MŠ

Na Zelený štvrtok, 28.3. 2024, bude prevádzka materskej škôlky z dôvodu nezáujmu rodičov prerušená. Prerušenie prevádzky MŠ 28.03.2024 Rovnako 2.4. (utorok) bude prevádzka prerušená. Nástup do škôlky je teda 3.4. 2024. Prerušenie prevádzky...

Viac

Páter Janko u nás na návšteve

Páter Janko u nás na návšteve

Dnes nám na náboženstvo priviedol páter Matúš vzácneho hosťa, pátra Janka. Jeho piesne všetci dôverne poznáme. Keby radosť kvitla,  z našej triedy by sa dnes stala letná lúka. Zahrali sme sa, aj sme si zaspievali, požehnanie jeden druhému...

Viac

Zahrajko v našej škôlke

Zahrajko v našej škôlke

Do našej škôlky zavítal zaujímavý hosť – Zahrajko. Deti sa na neho veľmi tešili. Zahrajko mal pre nás vymyslený zábavný program, ktorý bol plný pesničiek, básničiek a nemohla chýbať ani gitara. Deti si zaspievali a zahrali sa s ním v...

Viac

Karneval v škôlke

Karneval v škôlke

Konečne v našej materskej škole nastalo fašiangové obdobie a k tomu neodmysliteľne patrí karneval. Je to miesto plné masiek, hudby a zábavy, a preto do našich tried neprišli v tento deň deti, ale princezné, piráti, hasiči, policajti a veľa...

Viac

Sokoliari

Sokoliari

Do našej materskej školy zavítali sokoliari a predstavili deťom zo žabkovej, včielkovej a lienkovej triedy pár dravcov. Z prehliadky boli deti nadšené a dozvedeli sa veľa nových zaujímavosti nielen o vtákoch, ale aj o iných zvieratách. Deti mali...

Viac