fbpx

Stravovanie v školskom roku 2024/2025

Stravovanie v školskom roku 2024/2025

Prihláška na stravovanie SPšFH 2024-2025

Prihláška BEZLEPKOVÁ STRAVA 2024-2025

Dobrý deň, vážení rodičia!

Dávam do povedomia, že je možné znovu si požiadať o dotáciu na stravu, tzv. „obedy zadarmo“, pre školský rok 2024/2025. Nárok na dotáciu majú všetci žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ a žiaci, ktorí navštevujú prvé 4 triedy osemročného gymnázia (príma, sekunda, tercia, kvarta) . Je potrebné vyplniť online stravovací lístok cez platformu Edupage – konto rodiča (cez konto žiaka Vám to vyplniť nepôjde), nasledovne:

 1. Otvoríme si konto rodiča.
 2. Medzi záložkami (rozvrh, dochádzka…) na hlavnej nástenke nájdeme záložku
  Žiadosti a vyhlásenie.
 3. Pridať novú žiadosť/vyhlásenie (malé zelené políčko, vpravo dole).
 4. Otvoria sa nám rôzne možnosti – vyberieme si Zápisný lístok pre stravovanie s NÁVRATKOU – obedy!
 5. Vyplniť potrebné údaje – pre školský rok (2024/2025), návratka (Žiadam o poskytnutie dotácie…) a číslo účtu v tvare IBAN.
 6. Podať žiadosť (veľké červené políčko, vpravo hore)

Zápisný Lístok odoslať najneskôr do 25.07. 2024.

Pri prihlasovaní dotácie žiakov v Materskej škôlke prosím komunikujte priamo so zástupkyňou MŠ.

 

Tieto informácie sa týkajú len dotácie na stravu – nejde o prihlasovanie žiaka do školskej jedálne.

Pre intolerantných žiakov je nevyhnutné priniesť lekársky záznam na nový školský rok. Bez neho nemôžu poberať dotáciu.

 

Prihlasovanie žiaka do školskej jedálne

Ten, kto chce poberať dotáciu na stravu, musí byť prihlásený v súkromnej školskej jedálni, ktorú spravuje Trikostrav, s. r. o.  v areáli gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, na ulici Matice slovenskej 18. Prihlasovací formulár do školskej jedálne nájdete na vrchu článku.

 

Dotácia na stravu pre bezlepkových žiakov V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI Trikostrav, s.r.o.

 • Prihlásený v školskej jedálni cez prihlasovací formulár do školskej jedálni (stránka školy)
 • Vyplniť Zápisný lístok pre stravovanie s NÁVRATKOU – obedy (Edupage)
 • Priniesť lekársky záznam do 25.07.2024

Žiaci, ktorú stravu odoberali v šk. roku 2023/2024 a majú intolerancie evidujeme, ale i napriek tomu je potrebné priniesť nové lekárske potvrdenia pre šk. rok 2024/2025, pretože tie sa každý nový školský rok pre potreby ÚPSVaR aktualizujú.

Osobitné stravovanie žiakov s intoleranciami

Pokiaľ si dieťa na základe posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie pre svoj zdravotný stav a školská jedáleň nedokáže zabezpečiť potrebné diétne jedlo, nárok na dotáciu mu i napriek tomu vzniká. Školská jedáleň Trikostrav, s.r.o. poskytuje obedy len pre bezlepkových stravníkov, ktorí sa prihlasujú do jedálne školy.. Ak má niekto iné intolerancie, nárok na dotáciu má i keď nie je evidovaný v školskej jedálni, no je nevyhnutné:

 • Vyplniť Zápisný lístok pre stravovanie s NÁVRATKOU – obedy (Edupage)
 • Priniesť lekársky záznam do 25.07.2024

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte do konca mesiaca jún a prvý júlový týždeň triedneho učiteľa alebo sekretariát školy, potom začína čas dovoleniek a škola bude zatvorená.

 

Informácia od Trikostravu:

Vybaviť kartu si môžu stravníci  v mesiaci jún každý pracovný deň od 7:30 do 13:30 hod.. V mesiaci  júl od 1.7.2027 do 12.7.2024  každý pracovný deň od 8:00 do 10:00 hod.

V auguste od 26.8. 2024 do 30.8. 2024 pracovný deň od 8:00 do 10:00 hod. a následne v septembri od 2.9.2024  každý pracovný deň od 7:30 do 13:30 hod. v kancelárii vedúcej školskej jedálne na GVBN.