fbpx

Čas prevádzky

ČAS PREVÁDZKY PIARISTICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY F. HANÁKA PRIEVIDZA V zmysle  §2 odst. 6 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí dňa 28.4.2016 a po súhlase zriaďovateľa určujem čas prevádzky...

Viac

Tlačivá na stiahnutie

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti – covid Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z MŠ 21-22 Úhrada mesačného poplatku za pobyt dieťaťa Žiadosť o prijatie do MŠ Dotazník k zápisu Prihláška na stravovanie 2021/2022 Čestné vyhlásenie pre zber...

Viac