Piaristická materská škola Františka Hanáka, Prievidza

Ponuka kurzov o výchove detí

Prichádzame k Vám s ponukou zúčastniť sa Kurzu pre rodičov detí o výchove detí do 10 rokov.  Kurz pozostáva z 5-tich príjemných stretnutí pri občerstvení, prednáške a diskusii. Témy kurzu budú prezentované z DVD a preberať sa budú nasledujúce...

Viac

Rodičovské stretnutie

Dňa 10.05.2018, štvrtok, sa o 16,00h uskutoční rodičovské stretnutie v Lienkovej triede.     Hlavné body programu: Organizácia prevádzky MŠ počas letných prázdnin Vyhodnotenie dotazníka Informácie z RR Plánované aktivity Zhodnotenie šk. roku...

Viac

Plavecká predpríprava

„Plavecká škola Ráchel- Slávky Kovalíkovej“   V dňoch od 02.05.2018 do 10.05.2018, vrátane, sa uskutoční pre detičky našej materskej školy plavecká predpríprava. Lektorovať bude p. Mgr. Slávka Kovalíková so svojím tímom. Predpríprava sa uskutoční...

Viac

Jarný zber papiera

V dňoch 16. 4. (pondelok) – 20. 4. 2018 (piatok) sa uskutoční  zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V čase...

Viac